MENU

Regulamin i Zasady Konkursu

Zasady Konkursu Interpretacje Grechuta Festival Świnoujście 2019

Poniższa informacja stanowi wyciąg z Regulaminu Konkursu Interpretacje GFŚ 2019

 

 1. Do Konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie soliści.
 2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez adres mailowy: konkurs2019@grechutafestival.pl Zgłoszenia przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane. Przesłanie zgłoszeń jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem.
 3. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza oraz przesłaniu dwóch dowolnych utworów z repertuaru Marka Grechuty najpóźniej do dnia 19 lipca 2019 roku.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania wcześniej zgody prawnego opiekuna.
 5. Podczas etapu eliminacji Komisja Kwalifikacyjna – spośród przesłanych zgłoszeń – wybierze najpóźniej do 22 lipca 2019 r. dziesięciu finalistów, którzy wystąpią przed Jury Konkursu w Świnoujściu. Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie festiwalu (www.grechutafestival.pl). Finaliści otrzymają też dodatkowo e-mail z informacją o zakwalifikowaniu się do finału.
 6. Podczas finału konkursu w dniu 6.08.2019, godz. 18.00, Sala Teatralna MDK w Świnoujściu finaliści zaprezentują przed Jury Konkursu dwie piosenki, zgłoszone wcześniej do eliminacji .
 7. Konkurs w Świnoujściu jest przeznaczony dla solistów występujących z jednym akompaniatorem, podkładem lub auto akompaniamentem.
 8. Finaliści zobowiązani są zapewnić swoje własne instrumenty podczas występu. Organizator zapewnia nastrojony fortepian.
 9. Jury Konkursu podczas finału Konkursu wręczy wyróżnienia najwyżej ocenionym solistom. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają prawo (i obowiązek) udziału w Koncercie Laureatów w dniu 8.08.2019, w Amfiteatrze Miejskim, godz. 20.30 podczas Grechuta Festival Świnoujście 2019.
 10. W trakcie Koncertu Laureatów ogłoszeni zostaną Laureaci Konkursu – zdobywcy:
 • I Nagrody 6.000,00 PLN
 • II Nagrody 5.000,00 PLN
 • III Nagrody 4.000,00 PLN
 1. Jury Konkursu może zadecydować o nieprzyznawaniu I Nagrody.
 2. Zarówno koncert finałowy, jak i Koncert Laureatów poprzedzone zostaną obowiązkowymi próbami:
 • próba do Koncertu Finałowego – 6.08.2019 – Sala Teatralna MDK Świnoujście
 • próba do Koncertu Laureatów – 7.08.2018 – Sala Kameralna MDK Świnoujście
 • próba do Koncertu Laureatów  – 8.08.2018 – Amfiteatr Miejski
 1. Organizator pokrywa wyłącznie te koszty poniesione przez uczestników konkursu, które zostały wyraźnie określone w Regulaminie Konkursu.
 2. Zgłaszający się do konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje wszystkie jego zapisy.
 3. Niniejsze zasady Konkursu mają jedynie charakter poglądowy, szczegółowo przebieg Konkursu, prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników określa Regulamin Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu [PDF]

Zasady Konkursu [PDF]

Karta Zgłoszeniowa [DOC]